Küçük Grup Turu
1 Kişi : 2.187,90 
2 Kişi : 4.375,80