Küçük Grup Turu
1 Kişi : 2.257,50 
2 Kişi : 4.515,00