Küçük Grup Turu
1 Kişi : 1.634,25 
2 Kişi : 3.268,50