Küçük Grup Turu
1 Kişi : 2.415,00 
2 Kişi : 4.830,00