Küçük Grup Turu
1 Kişi : 2.518,60 
2 Kişi : 5.037,20